เรื่องเล่า

คะแนน

ดาวน์โหลด : 0   อ่านออนไลน์ : 1   ดู : 482

คำอธิบาย

  • ลมหายใจสุดท้าย , การขอรับบริจาคอวัยวะ “ ความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสูญสิ้น “