เรื่องเล่า

คะแนน

ดาวน์โหลด : 0   อ่านออนไลน์ : 1   ดู : 381

คำอธิบาย

  • จากสุภาษิตที่ว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ยังเป็นสุภาษิตที่ยังคงใช้ได้กับสังคมยุคปัจจุบัน แต่ถ้าใครที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้รู้ไว้ว่า เจ็บป่วยฉุกเฉิน คิดถึงกู้ชีพ คิดถึงเรา “กู้ชีพมหาสารคาม”