เรื่องเล่า

คะแนน

ดาวน์โหลด : 0   อ่านออนไลน์ : 0   ดู : 390

คำอธิบาย

  • เรื่องเล่านี้คือความภาคภูมิใจของพยาบาลจิตเวชที่ทำให้เห็นว่าการทุ่มเทเยียวยาช่วยครอบครัวหนึ่งให้สามารถดูแลตนเองได้ตามบริบท ชุมชนยอมรับให้โอกาสคนที่สังคมตีตราคนที่ใครๆคิดว่าไม่ควรข้องเกี่ยวด้วยกลับมาสู่สังคมอีกครั้ง